Hướng dẫn sử dụng APP Online Friday

12:37 | 1/12/2018

Hướng dẫn sử dụng APP Online Friday

Lưu ý: Trước khi người tiêu dùng đọc tài liệu, vui lòng tải ứng dụng Online Friday trên hai nền tảng Android và iOS

 

 

Các bước đặt hàng BigOff

 

 

Các bước đặt hàng QR Code

  1. Hướng dẫn đặt hàng BIGOFF

 

 

Bước 1: Quét QR CODE

 

Bước 2: Xem thông tin sản phẩm mới quét

 

Bước 3: Chọn một hoặc nhiều sản phẩm để thanh toán

Bước 4: Lưu thông tin đơn hàng

Bước 5: Chọn hình thức thanh toán

Bước 6: Đơn hàng thành công

2. Hướng dẫn đặt hàng QR CODE

 

 

Bước 1: Quét QR Code

 

Bước 2: Kiểm tra mã trúng thưởng

 

Bước 3: Sử dụng mã trúng thưởng

 

Bước 4: Lưu thông tin đơn hàng

Bước 5: Đơn hàng thành công