Waveshare® 8-channel 5V Relay Module Expansion Board with Optocoupler Isolation Support for Jetson Nano PLC

Waveshare® 8-channel 5V Relay Module Expansion Board with Optocoupler Isolation Support for Jetson Nano PLC Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

Waveshare® 8-channel 5V Relay Module Expansion Board with Optocoupler Isolation Support for Jetson Nano PLC

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
958,988đ 1,160,934đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng