Waveshare® 5.83 inch Electronic ink Screen E-paper 648×480 Resolution Red Black White Three-color Bare Board e-Paper HAT

Waveshare® 5.83 inch Electronic ink Screen E-paper 648×480 Resolution Red Black White Three-color Bare Board e-Paper HAT Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

Waveshare® 5.83 inch Electronic ink Screen E-paper 648×480 Resolution Red Black White Three-color Bare Board e-Paper HAT

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
1,362,879đ 1,817,256đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng