Waveshare® 2.9 Inch ink Screen E-Ink Display 296×128 Resolution Black Yellow White Three-color E-paper Module

Waveshare® 2.9 Inch ink Screen E-Ink Display 296×128 Resolution Black Yellow White Three-color E-paper Module Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

Waveshare® 2.9 Inch ink Screen E-Ink Display 296×128 Resolution Black Yellow White Three-color E-paper Module

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
832,772đ 1,009,475đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng