Waveshare® 2.13 Inch E-ink Screen Display e-Paper Module SPI Interface Partial Refresh Black Yellow White 212×104

Waveshare® 2.13 Inch E-ink Screen Display e-Paper Module SPI Interface Partial Refresh Black Yellow White 212×104 Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

Waveshare® 2.13 Inch E-ink Screen Display e-Paper Module SPI Interface Partial Refresh Black Yellow White 212×104

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
757,043đ 908,502đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng