Waveshare® 1.54 Inch ink Screen Module 152x152 Electronic Paper SPI Interface Yellow Black and White Three-color Display

Waveshare® 1.54 Inch ink Screen Module 152x152 Electronic Paper SPI Interface Yellow Black and White Three-color Display Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

Waveshare® 1.54 Inch ink Screen Module 152x152 Electronic Paper SPI Interface Yellow Black and White Three-color Display

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
681,313đ 832,772đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng