Vợt Cầu Lông VS Turbo 125B Tặng dây đan vợt TAAN BT75

598,000đ 1,030,000đ