Tô thuỷ tinh cỡ đại cường lực Glasslock Mixing Bowl 4000ml

345,000đ 500,000đ