Thùng đựng gạo Lock&lock 12kg HPL550 Tặng cốc đong gạo

205,000đ 550,000đ