Thực hành kinh tế lượng cơ bản với Eviews (Kèm CD)

Thực hành kinh tế lượng cơ bản với Eviews (Kèm CD)

Thực hành kinh tế lượng cơ bản với Eviews (Kèm CD)

Xem chi tiết tại postmart.vn
62,000đ
Xem giá khuyến mại hiện tại
Lưu yêu thích
Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020

0385555168

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội