Sài Gòn Prince Hotel 4*- Buffet Hải Sản Tôm Hùm Tối Thứ 5, 6 & Thứ 7 View Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ - Áp Dụng Lễ

588,000đ 692,000đ