Quánh nấu bột Inox 3 đáy 14cm Fivestar nắp kính dùng bếp từ

Quánh nấu bột Inox 3 đáy 14cm Fivestar nắp kính dùng bếp từ

169,000đ 230,000đ