Máy phát điện Honda HG 7500

29,264,000đ 31,900,000đ