Máy phát điện chạy dầu Tomikama HLC 8500

26,000,000đ 28,000,000đ