Máy cày xới Oshima XDX2 -X

8,750,000đ 11,000,000đ