LM35DZ TO-92 LM35 Precision Centigrade Temperature Sensor

LM35DZ TO-92 LM35 Precision Centigrade Temperature Sensor Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

LM35DZ TO-92 LM35 Precision Centigrade Temperature Sensor

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
123,439đ 226,936đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng