Kính mát Classic Mirrored Metal Aviator silver

420,000đ 620,000đ