Kính mát Classic Mirrored Metal Aviator silver

420,000đ 900,000đ