JGA25-360 12V 1.25W Two Wheel Self Balancing Metal Frame Chassis Smart Robot Car DIY Kit

JGA25-360 12V 1.25W Two Wheel Self Balancing Metal Frame Chassis Smart Robot Car DIY Kit Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

JGA25-360 12V 1.25W Two Wheel Self Balancing Metal Frame Chassis Smart Robot Car DIY Kit

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
1,438,609đ 1,741,527đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng