ESP-32S ESP32 Development Board Wireless WiFi+Bluetooth 2 in 1 Dual Core CPU Low Power Control Board ESP-32S

ESP-32S ESP32 Development Board Wireless WiFi+Bluetooth 2 in 1 Dual Core CPU Low Power Control Board ESP-32S Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

ESP-32S ESP32 Development Board Wireless WiFi+Bluetooth 2 in 1 Dual Core CPU Low Power Control Board ESP-32S

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
226,936đ 428,882đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng