Đồng Hồ Nữ Dây Kim Loại Timex Metropolitan TW2R49400 40mm - Vàng Hồng

1,690,000đ 3,380,000đ