Đàn guitar classic Yamaha CG122MC

5,199,000đ 6,300,000đ