Đặc sản Thái Nguyên - Định Hóa - Gạo bao thai Đinh Hóa (5 Kg)

230,000đ 230,000đ