Đặc sản gạo thơm lài Cỏ may - Com bo 10kg

190,000đ 210,000đ