Chảo vân đá sâu lòng 32cm vung kính Lock&lock Stone LCA6325 dùng bếp từ

889,000đ 1,650,000đ