Chảo vân đá chống dính sâu lòng 20cm Goldsun GE520IH đáy từ

165,000đ 200,000đ