Cáp 1M Chân Micro XO - NB103 - Trắng

33,000đ 75,000đ