Bình Thuỷ Tinh 2 Lớp Cách Nhiệt Lock&Lock LLG658 350ml

195,000đ 250,000đ