Bình Thuỷ Điện Panasonic 3 Lít NC-BG3000CSY

Bình Thuỷ Điện Panasonic 3 Lít NC-BG3000CSY

1,799,000đ 2,500,000đ