Bình Giữ Nhiệt 500ml Lock&Lock Vacuum Bottle LHC6800

225,000đ 290,000đ