Bàn là khô 1200W BlueStone DIB-3725

199,000đ 300,000đ