Âm ly Yamaha cục đẩy chính hãng P3500S

14,750,000đ 16,000,000đ