Âm ly guitar Yamaha chính hãng THR5A

4,750,000đ 5,280,000đ