5V 12V 24V 0-5A AC Current Detection Sensor Module 5A Switch Output Sensor Board

5V 12V 24V 0-5A AC Current Detection Sensor Module 5A Switch Output Sensor Board Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

5V 12V 24V 0-5A AC Current Detection Sensor Module 5A Switch Output Sensor Board

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
151,207đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng