5pcs ATmega328P Nano V3 Controller Board Improved Version Development Module

5pcs ATmega328P Nano V3 Controller Board Improved Version Development Module Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Thiết bị điện tử

5pcs ATmega328P Nano V3 Controller Board Improved Version Development Module

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại banggood.com
1,009,475đ 1,514,338đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng