Khuyến mãi đã hết hạn

Bột trà xanh Fuji Matcha Hè 100g

120,000đ 150,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Nhài Thái Nguyên 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Bột trà xanh Fuji Matcha Xuân 100g

148,000đ 185,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Đen OP Chính Sơn 250g

52,000đ 65,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Xanh Thái nguyên Chính Sơn 250g

88,000đ 110,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Đen OP Chính Sơn 100g

32,000đ 35,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Olong Hồng Trà Chính Sơn 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Olong sữa Chính Sơn 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Bột trà xanh Fuji Matcha Hè 100g

120,000đ 150,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Bột trà xanh Fuji Matcha Hè 30g

40,000đ 50,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Bột trà xanh Fuji Matcha Thu 100g

96,000đ 120,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Đen OP Chính Sơn 250g

52,000đ 65,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Bột trà xanh Fuji Matcha Xuân 100g

148,000đ 185,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Xanh Thái nguyên Chính Sơn 250g

88,000đ 110,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Olong sữa Chính Sơn 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Olong Hồng Trà Chính Sơn 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Gừng Chính Sơn 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Đen OP Chính Sơn 100g

32,000đ 35,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Nhài Thái Nguyên 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 100g

48,000đ 60,000đ
trachinhson.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Vịt tẩm

96,000đ 120,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Vịt nướng nguyên con

90,000đ 120,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Chân giò hấp

48,000đ 60,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Gà nướng nguyên con

105,000đ 140,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

VỊT TẨM NHỎ

48,000đ 60,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Chân gà hấp

40,000đ 50,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Gà nướng nguyên con

105,000đ 140,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

VỊT TẨM NHỎ

48,000đ 60,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Vịt tẩm

96,000đ 120,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Vịt nướng nguyên con

90,000đ 120,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Chân giò hấp

48,000đ 60,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Chân gà hấp

40,000đ 50,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Gà nướng nguyên con

105,000đ 140,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

VỊT TẨM NHỎ

48,000đ 60,000đ
phuyentrade.gov.vn
Khuyến mãi đã hết hạn

Vịt tẩm

96,000đ 120,000đ
phuyentrade.gov.vn