Tất cả danh mục
Điện Quang - Big Day 7.12

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CỦA ONLINE FRIDAY

KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ

KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ

Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Sưởi Hồng Ngoại Điện Quang ĐQ IHL03825 GO

699,000đ 1,460,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Bàn LED Bảo Vệ Thị Lực Điện Quang ĐQ LDL09 8BR

999,000đ 1,344,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Bàn LED Bảo Vệ Thị Lực Điện Quang ĐQ LDL09 8BR

999,000đ 1,344,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Sưởi Hồng Ngoại Điện Quang ĐQ IHL02550 PW

499,000đ 850,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Sạc Led Điện Quang ĐQ PRL02 04765 4w, Daylight, Cầm Tay

699,000đ 839,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Bàn Led Điện Quang ĐQ LDL05 3W

399,000đ 548,900đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Bàn Led Điện Quang ĐQ LDL05 3W

399,000đ 548,900đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Sạc Led Điện Quang ĐQ PRL01 02765 2w, Daylight, Cầm Tay

269,000đ 429,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Điện Quang ĐQ-CFL-6U-T5-110W-DL-E40

289,000đ 382,100đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Điện Quang ĐQ-CFL-6U-T5-110W-DL-E40

289,000đ 382,100đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Bàn Bảo Vệ Thị Lực Điện Quang ĐQ DKL14 B BW Màu Đen, Bóng Led Warmwhite

269,000đ 351,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Điện Quang ĐQ-CFL-5U-T5-85W-DL-E27

199,000đ 281,500đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Sạc Led Điện Quang ĐQ PRL05 O 1W, Daylight, Cam

189,000đ 263,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Sạc Led Điện Quang ĐQ PRL05 O 1W, Daylight, Cam

189,000đ 263,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Combo 10 Bóng Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01727 1W Warmwhite, Chụp Mờ

139,000đ 240,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ĐQ ESK106 Kiểu UFO 6 Lỗ 3 Chấu

119,000đ 200,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Bàn Điện Quang ĐQ DKL01 Y B Kiểu Trái Banh, Vàng, Có Bóng

179,000đ 195,500đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ĐQ ESK SM740SL 4 Lỗ 3 Chấu

159,000đ 179,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Combo 10 Bóng Bóng Đèn Huỳnh Quang Điện Quang FL T8 36W DAYLIGHT 1.2m F26

109,000đ 176,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Sạc Led Điện Quang ĐQ PRL04 R 0.5W, Daylight, Đỏ

99,000đ 174,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Điện Quang ĐQ-CFL-4U-F14-55W-DL-E27

99,000đ 154,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL06 R WB Pin Sạc, Trắng - Xanh Dương

129,000đ 146,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Điện Quang ĐQ-CFL-4U-F14-50W-DL-E27

119,000đ 146,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ĐQ ESK DBW104 Kiểu Tàu Siêu Tốc, 4 Lỗ 3 Chấu

129,000đ 139,480đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Led Bulb Công Suất Lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765 20W Daylight

119,000đ 138,001đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Combo 10 Bóng Bóng Đèn Huỳnh Quang Điện Quang FL T8 18W DAYLIGHT 0.6m F26

99,000đ 138,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 63ECO 6 Lỗ 3 Chấu

99,000đ 127,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Bộ Đèn Led Tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765M 18W Daylight, Thân Liền 1.2m, TU06

69,000đ 123,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Điện Quang ĐQ-CFL-4U-F14-35W-DL-E27

109,000đ 121,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 8ECO 8 Lỗ

99,000đ 120,300đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL07 R YBL Pin Sạc, Vàng - Đen

99,000đ 115,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn LED Bulb Công Suất Lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 18765AW 18W Daylight

89,000đ 112,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn LED Bulb Công Suất Lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 18765AW 18W Daylight

89,000đ 112,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 43ECO 4 Lỗ 3 Chấu

69,000đ 96,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 43ECO 4 Lỗ 3 Chấu

69,000đ 96,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 6ECO 6 Lỗ

69,000đ 91,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 62ECO 6 Lỗ 2 Chấu

69,000đ 90,200đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Xoắn Điện Quang ĐQ-SPL-T4-26W-DL-E27

69,000đ 80,500đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn LED Tube Thủy Tinh Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 V03 1m2 - 18W Daylight

69,000đ 81,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Bút Thử Điện Điện Quang ĐQ ETP01 RB

49,000đ 65,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 32 ECO 3 Lỗ 2 Chấu

39,000đ 63,800đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn LED Tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09727 0.6m 9W Warmwhite Thân Thủy Tinh

49,000đ 57,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn LED Tube Thủy Tinh Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V03 0.6m - 9W Daylight

49,000đ 57,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Xoắn Điện Quang ĐQ-SPL-T3-14W-DL-E27

39,000đ 53,500đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Xoắn Điện Quang ĐQ-SPL-T3-14W-DL-E27

39,000đ 53,500đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Bút Thử Điện Điện Quang ĐQ ETP02

47,000đ 53,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09765 V02 9W, Daylight, Chụp Cầu Mờ

47,000đ 52,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Xoắn Điện Quang ĐQ-SPL-T3-8W-DL-E27

39,000đ 51,900đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Điện Quang ĐQ-CFL-3U-T4-18W-DL-E27

42,000đ 50,001đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Đèn Compact Điện Quang ĐQ-CFL-3U-T3-14W-DL-E27

39,000đ 46,000đ
shop.dienquang.com
Khuyến mãi đã hết hạn

Compact CSN 3w 2U DL E27 - 230v

29,000đ 34,700đ
shop.dienquang.com